Kewangan Sekolah

JAWATANKUASA KEWANGAN

Pengerusi:      Tuan Pengetua, SMKSI
Naib Pengerusi:     Penolong Kanan Pentadbiran
Setiausaha:     Ketua Pembantu Tadbir

Ahli:
Penolong Kanan (HEM)
Guru Kanan Sains & Matematik
Guru Kanan Bahasa
Guru Kanan Kemanusiaan
Guru Kanan Voteks
Guru-guru Audit Sekolah

BIDANG TUGAS
1.    Membaca dan memahami pekeliling  / surat pekeliling  yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa.
2.    Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan, Penyelaras Tingkatan, Guru Tingkatan dan Kerani.
3.    Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan.
4.    Mengagihkan buku resit kepada guru tingkatan dan penyelaras tingkatan.
5.    Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank.
6.    Memastikan semua pembelian / pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan ( pesanan tempatan, invois, bil, baucer dan cek ).
7.    Menyediakan Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit.
8.    Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan / SUWA / Panjar Wang Runcit.
9.    Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s