Program 3K

JAWATANKUASA PROGRAM 3K

Penasihat        : Tuan Pengetua, SMKSI
Pengerusi        : Penolong Kanan HEM
Penyelaras            : En. Kamaruddin bin Ishak
Setiausaha           : Pn. Zuliana binti Mohd Andai

A.    Jawatankuasa Kebersihan dan Keindahan Sekolah
1.    En. Mohd Rashidi bin Hashim
2.    Pn. Haslinda bt Hamzah
3.    En. Wan Mohd Nizam bin Wan Muhammad
4.    En. Mohd Faisal bin Mohd Zuki
5.    En. Kamaru Bahari bin Bakar
6.    En. Zukefli bin Husain

B.    Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat
1.    Pn. Noraizam bt Abdul Manaf (K)
2.    Pn. Siti Jubaidah bt. Muhammad Idris
3.    Pn. Norazlina bt Ahmad

C.    Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat
1.    En. Mohd Asokan bin Abdullah (K)
2.    Ketua Panitia Kemahiran Hidup
3.    Setiausaha Sukan
4.    Ketua Panitia Sains
5.    Ketua Pembantu Makmal
6.    Semua Kaunselor

BIDANG TUGAS
A.       Jawatankuasa Sekolah Selamat
1.    Merancang dan melaksanakan program keselamatan sekolah
2.    Mewujudkan kerjasama dengan agensi kerajaan dan komuniti setempat
3.    Menyediakan laporan tentang pelaksanaan program sekolah Selamat
4.    Bekerjasama dengan AJK Keceriaan dan AJK Program Bersepadu Sekolah Sihat.

B.    Jawatankuasa Kebersihan dan Keindahan
1.      Merancang satu pelan induk keceriaan sekolah. Projek-projek kecil akandiagih-agihkan kepada unit beruniform dan persatuan untuk dijadikan aktiviti tahunan serta kawasan angkat kebersihan dan kecerian mereka.
2.        Mendapatkan kerjasama dari unit Fizikal Sekolah bagi mencapai matlamat kebersihan dan keselesaan persekitaran sekolah.
3.        Merancang dan melaksanakan projek gotong-royong  secara berterusan melalui penglibatan kakitangan bukan guru, kelab guru, PIBG dan masyarakat umum.
4.    Menyampaikan pandangan-pandangan kepada Pengetua, Pekerja-pekerja Am tindakan yang perlu diambil bagi mencapai tingkat kebersihan sekolah yang tinggi.
5.    Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / Penolong Kanan.

C.    Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Sihat.
1.    Menetapkan dan mempamerkan polisi kesihatan sekolah.
2.    Merancang program peningkatan kesihatan warga sekolah.
3.    Mempamerkan maklumat kesihatan di kawasan-kawasan yang sesuai.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s