Aset Alih Kerajaan

JAWATANKUASA PENGURUSAN ASET ALIH  KERAJAAN :

Pengerusi                       :    Tuan Pengetua, SMKSI

Naib Pengerusi            :     Penolong Kanan Pentadbiran

Setiausaha I                  :    Pegawai Aset  ( En. Mohd Azhar bin Mat Amin )

Setiausaha II                :     En. Kamarudin bin Ali

AJK                                  :

Penolong Kanan HEM

Penolong Kanan Kokurikulum

Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik

Guru Kanan Mata Pelajaran Voteks

Guru Kanan Mata Pelajaran Kemanusiaan

Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa

Semua Pengerusi Panitia Mata Pelajaran

Setiausaha Sukan

Guru Fizikal & Perabot

Guru Media

Guru Penyelaras Bestari

Ketua Unit Bimbingan dan Kaunseling

Penyelaras Pendidikan Khas

Penyelaras PPSMI

Ketua Pembantu Makmal

Penyelia Asrama

Pembantu Am Pejabat (Bengkel)

Pegawai Verifikasi Stok             :

Guru Kanan Mata Pelajaran Sains & Matematik

Guru Kanan Mata Pelajaran Teknik & Vokasional

Pemeriksa Harta Modal dan Inventori      :

Pengerusi Panitia Ekonomi / Perdagangan  & Prinsip Perakaunan

Pengerusi Panitia Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan

BIDANG TUGAS

1. Memastikan pengurusan aset alih Kerajaan dilaksanakan secara teratur, cekap dan berkesan di sekolah dengan melaksanakan perkara-perkara berikut :

a)       Mewujudkan Unit Pengurusan Aset

b)       Melantik :

i)        Pegawai Aset di perinngkat Kementerian / Jabatan / Pusat Tanggungjawab (PTJ)

ii)       Pegawai-pegawai menjalankan pemeriksaan ke atas aset

iii)      Lembaga Pemeriksa bagi melaksanakan pelupusan aset

iv)      Jawatankuasa Penyiasat bagi menyiasat kes kehilangan aset

c)       Menubuhkan Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan (JKPAK)

d)       Mengemukakan laporan tahunan ke Perbendaharaan sebelum 15 Mac tahun berikutnya iaitu:

i)                     Laporan Harta Modal dan Inventori

ii)                   Laporan Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori

iii)                  Laporan Pelupusan Aset Alih Kaerajaan dan

iv)                 Laporan Tindakan Surcaj / Tatatertib

e)       Memastikan semua alih Kerajaan diuruskan mengikut tatacara yang telah ditetapkan

  1. Menguruskan semua  aset alih kerajaan di sekolah di bawah kawalannya meliputi :

a)       Penerimaan

b)       Pendaftaran

c)       Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan

d)       Penyelenggaraan

e)       Pelupusan dan

f)        Kehilangan dan Hapuskira

  1. Menguruskan perlantikan Pegawai Pemeriksa, Lembaga Pemeriksa dan Jawatankuasa Penyiasat
  2. Menjadi Urus Setia kepada Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Aset (JKPAK) Sekolah
  3. Menguruskan pelupusan aset alih Kerajaan
  4. Menguruskan kehilangan dan hapuskira
  5. Menyelaras penyediaan Laporan berikut :

a)       Harta Modal dan Inventori

b)       Pemeriksaan Harta Modal dan Inventori

c)       Pelupusan Aset Alih Kerajaan dan

d)       Tindakan Surcaj / Tatatertib

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s